עדכון מחירי קורסים
-
החל מ 1.9.21 

watzup-05.png

Frequently asked questions

Массаж лица Хиромассаж IQ1 | 5.9.2021 | предварительная запись до 5.8.21 | осталось 3 места


Именно на этой ступени мы делаем шаг к созданию бесконечных комбинаций приёмов поглаживания и использованию их в эстетике, терапии, релаксации. На этом же семинаре подробно изучаются 1-2 стадии старения и составляются варианты схем, направленных на проблемы верхней зоны (межбровные и лобные морщины, «гусиные лапки», опущение брови) и средней зоны (носогубная борозда, гравитационный птоз средней зоны, отеки нижнего века), а также начинается изучение деформации овала лица. Помимо этого, большое внимание уделяется применению поглаживаний для релаксации и составляются терапевтические схемы при головных болей напряжения и миофасциальных болях верхней трети спины. Без 1-ой ступени невозможно продолжать изучение этой новой техники, потому что весь понятийный аппарат (массажные приёмы, глубина воздействия, скорость и т.д.) Хиромассажа IQ закладывается здесь.
Can I insert pictures in my FAQ?


Yes! To add a picture follow these simple steps:

  1. Enter App Settings
  2. Click the "Manage Questions" button
  3. Click on the question you would like to attach a picture to
  4. When editing your answer, click on the picture icon and then add an image from your library
Can I insert a video in my FAQ?


Yes! Users can add video from YouTube or Vimeo with ease:

  1. Enter App Settings
  2. Click the "Manage Questions" button
  3. Click on the question you would like to attach a video to
  4. When editing your answer, click on the video icon and then paste the YouTube or Vimeo video URL
  5. That's it! A thumbnail of your video will appear in answer text box
How do I edit or remove the "FAQ title"?


The FAQ title can be adjusted in the settings tab of the App Settings. You can also remove the title by unchecking its checkbox in the settings tab.

כירומסאז' IQ2-4- קורסים מתקדמים

5 פגישות שבועיות -  5 שעות כל אחת
31 שעות אקדמאיות
-

1800 ש"ח כולל מע"מ לנרשמים מיד בסיום הקורס הקודם.

2160 ש"ח כולל מע"מ.
150 ש"ח הנחה לנרשמים חודש לפני תחילת הקורס
-

ניתן להמשיך לקורס המלא במהלך קורס מבוא בתוספת תשלום 
-
כיתה מוגבלת ל-12 תלמידים
-

הרשמה כרוכה בתשלום מקדמה של 500 ש"ח

עלות הקורסים

-

כירומסאז' IQ1 בסיסי 

6 פגישות שבועיות -  5 שעות כל אחת
37 שעות אקדמאיות
-
2,490 ש"ח כולל מע"מ.

300 ש"ח הנחה לנרשמים חודש לפני תחילת הקורס
-
כיתה מוגבלת ל-12 תלמידים
-

הרשמה כרוכה בתשלום מקדמה של 500 ש"ח
-
ניתן להגיע לשיעור היכרות (ללא עלות) בתיאום מראש